آغاز با نام و یاد تنهای بی همتا

  mecca-beat_b2.jpg

   بسمه تعالی

هدیه ای از  بهترین  کلامها

ستایش  خداوندی  را  سزاست   

 که صفتی بر صفت دیگرش  پیشی  نگرفته  تا

 بتوان گفت پیش از انکه اخر باشد اول است و  قبل  از  انکه 

. باطن  باشد  ظاهر  است 

 . هر  واحد  و  تنهایی جز  او  اندک  است

 هر عزیزی جز  او  ذلیل  و  هر  نیرومندی جز

 . او  ضعیف  و  ناتوان  است

 هر  مالکی جز  او  بنده  و  هر عالمی جز  او   دانش اموز

   .است

 هر  قدرتمندی  جز  او   گاهی توانا   و  زمانی  ناتوان

 . است

  هر  شنونده ای جز  خدا  در شنیدن صداهای ضعیف

      کر  و  برابر صداهای قوی ناتوان است و  اوازهای دور

. را هم  نمی شنود

   هر  بیننده ای  جز  خدا  از  مشاهده  رنگهای  نا پیدا  و

.  اجسام  بسیار  کوچک  ناتوان  است

  هر  ظاهری  غیر  از  او  پنهان  و هر  پنهانی  جز  او

  ...اشکار  است و 

 * *  قسمتی از خطبه  ۶۵ نهج البلاغه   ** 

/ 0 نظر / 18 بازدید