سخنانی از بزرگان

با توجه به محدودیت در فرصت و ظرفیت انسانها و از طرفی گستردگی موضوعات و علوم مختلف ایجاب می کند که تجربیات و نظرات اندیشمندان و بزرگان -  که به سختی بدست آورده اند - را حتی الامکان در زندگی و رفتار بکار بسته و بار هزینه مضاعف (تازه اگر عمر فرصت دهد ) را متحمل نشویم . که این در گرانبها هم در احادیث و سخنان ائمه و بزرگان دین و هم در سخنان و نظرات اندیشمندان و صاحبنظران سایر علوم متجلی است . این بحث بهانه ای شد تا  عباراتی را که امروز از چند اندیشمند  خوانده ام و برایم جالب بود را نقل کنم .

- دو اشتباه بسیار بزرگ یکی این است که قبل از موعد اقدام به عمل کنیم و دیگری این است که فرصت مناسب را از دست بدهیم.       <کوئیلیو>

- راز به اتمام رساندن هر کاری تلاش است.                           < دانته>

- اگر در اولین قدم موفقیت نسیب ما می شد ، سعی و تلاش دیگر معنی نداشت.                                                                    <مترلینگ> 

 

- کسانی که دیر قول میدهند خوش قول ترین مردمانند.                       <روسو>

- دوست خوب کسی است که دستان تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

                                                                    <گارسیا مارکز>

/ 1 نظر / 24 بازدید
طبرستان

سلام برادر جمالی چه خبر از پروژه مشترک