متوسط هزینه زندگی در گلستان 83 الی 85 - آمار
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٩  

متوسط هزینه هایخوراکی و غیر خوراکی ) یک خانوار شهری و روستایی

 

 

                                  استان گلستان

 

 

                            طی سالهای 1383 الی 1385

 

 

 نقل از نشریه سالیانه  نتایج  آمارگیری  از هزینه و درآمدهای خانوارهای

                                شهری  و روستایی

 

                              درآمد  کارگری

 

براین اساس متوسط  هزینه یک خانواده روستایی استان  در سال 83  مبلغ

 

1936300 ریال و در سال 84  مبلغ  2406945 ریال   و در  سال 85 مبلغ

 

2796400  ریال.

 

 

و متوسط  هزینه خانوار شهری  در استان در سال 83 مبلغ  3170920 ریال و

 

در  سال  84 مبلغ  3682095 ریال  و در  سال  85  مبلغ  4332910 ریال

 

  بوده است .

 

 

- متوسط هزینه  خانوارهای  شهری  بطور میانگین حدود  57  درصد  بیش  از

 

متوسط  هزینه خانوارهای روستایی استان بوده است .

 

- متوسط سه ساله هزینه هر خانوار روستایی مبلغ 2379880 ریال و متوسط

 

سه ساله هزینه هر خانوار شهری مبلغ  3728640 ریال بوده است .

 

- متوسط سه ساله درآمد هر خانوار روستایی مبلغ 2688380 ریال و متوسط

 

سه ساله درآمد هر خانوار شهری مبلغ 3851050 ریال بوده است .

 

 

 

                                                                                                                                                           پرداخت های کارمندی                       فیش حقوقی یک کارمند   

                                        

 

- سایر مقایسه ها و تحلیل ها را  بعهده   خوانندگان  عزیز  می گذارم  

 

 

 

 

ردیف

عنوان

سال 1383(ریال)

سال1384( ریال)

سال1385( ریال )

شهری

متوسط کل هزینه

049/051/38

145/185/44

940/944/51

هزینه های غیر خوراکی

665/252/28

225/758/32

850/319/39

هزینه های خوراکی و دخانی

384/798/9

920/426/11

090/625/12

روستایی

متوسط کل هزینه

656/235/23

341/883/28

791/556/33

هزینه های غیر خوراکی

380/234/15

625/870/18

274/754/21

هزینه های خوراکی و دخانی

276/001/8

716/012/10

517/802/11

 

* متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی استان گلستان سالهای

 

1383 الی 1385

 

ردیف

عنوان

سال 1383(ریال)

سال1384( ریال)

سال1385( ریال )

کل

شهری

771/708/38

126/133/47

884/795/52

روستایی

898/447/25

307/560/33

349/773/37

شهری

درآمد از حقوق بگیران

197/937/10

262/357/15

554/283/18

درآمد از مشاغل آزاد

515/320/15

866/034/17

875/687/17

درآمد های متفرقه

059/451/12

998/740/14

455/824/16

روستایی

درآمد از حقوق بگیران

445/062/6

020/918/7

538/417/9

درآمد از مشاغل آزاد

979/411/16

311/882/19

913/602/20

درآمد های متفرقه

473/973/2

976/759/5

898/752/7