تصویب بودجه سال 87 شهرداری گرگان - قسمت دوم
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢۸  

 

 ۵.عملکرد  سال 86 نسبت به بودجه  سال 86 شهرداری -  بعد ا ز۳ الی ۴  سال

 عدم  تحقق و یا  پایین تر بودن عملکرد از بودجه - درسال گذشته حدود  14%

 درصد افزایش داشته  است (بدون احتساب اعتبارات دولتی ). 

که میتواند موید استراتژی  و برنامه داشتن  مدیریت شهرداری و شورای شهر  و

منطقی بودن افزایش  بودجه  سال  87   باشد.

6. بودجه شهرداری گرگان بتنهایی  بیش از جمع بودجه  کل (22)  شهر دیگر

استان می باشد.

7. بودجه شهرداری گرگان از بودجه  همه مراکز استانها و سایر شهرهای

استانهای همجوار  (خراسان شمالی  - سمنان - مازندران )  بیشتر است.

8. رقم بودجه شهرداری گرگان  جزو  بالاترین بودجه ها در بین  کل سازمانها و

دستگاههای اجرایی استان  است.(بجز آموزش و پرورش که وضعیت خاص دارد) 

9. رقم بودجه گرگان  در بین  شهرهای  هم ردیف  بلحاظ  جمعیت و شرایط  کلی

 یا  بعبارتی همان  بودجه  سرانه  در کل کشور شرایط نسبتا مطلوبی دارد

 و بلحاظ  کمی  در رده های قبل  از  8-7  قرار دارد.

10.  بودجه سال 87 نسبت  به  بوجه  86 از حدود  40% رشد  برخوردار

 هست  که  کم سابقه  می باشد -

با توجه به اینکه سیاست عمومی مدیریت  در واحدهای  خودگردان و خودکفا 

 مثل  شهرداریها  به تنظیم  درآمدها (بودجه )  با  دید  محافظه کارانه

 (درآمد کم ریسک و قطعی تر ) می باشد  این افزایش میتواند دال بر عزم

شهرداری  و شورای شهر در جهت  بهبود وضعیت  مدیریت شهری  باشد.

11.  برنامه پنجساله عمرانی شهرداری  باستناد ماده  ۱۵  قانون نوسازی

 ( که کمتر در شهرداریها تهیه می شود)   قبل از تهیه  بودجه  یکساله ۸۷  تهیه

و تنظیم  شده است  فلذا  بلحاظ  اجرایی  برنامه عمرانی  مدون  برای  شهر و

بودجه  پیشنهادی  وجود  دارد.

12. 42 درصد از بودجه فوق جاری  و 58  درصد عمرانی  است  که در نرم 

توزیع اعتبارات شهرداریها سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد.

 با  اضافه کردن این توضیح  که اعتبارات جاری در شهرداریها با سایر

 دستگاههای دولتی و عمومی  متفاوت  است  به این جهت که بیشترین بخش از

 اعتبارات جاری مربوط  به فعالیتهای خدمات شهری و فضای سبز و زیباسازی و

  مرتبط  به آن می باشد که ماهیت جاری با تعریف معمول و متداول آنرا  ندارد.

13. و شاید مهمتر از همه اینکه  بخش مهمی  از موارد فوق  ناشی از فرهنگ

بالای شهرنشینی و قانون مداری و تعصب به آبادانی  همشهریان عزیز گرگانی

  میباشد.

امیدواریم  با توجه به برخی نکات فوق الذکر در مورد مرکز استان و سایر قابلیتها  

توانمندیها  و فرصتهای موجود منطقه ای از جمله توانمندی انسانی و دورنمای

 مثبت در امکان ایجاد اتحاد و همدلی   در مباحث توسعه و جبران عقب ماندگیها ی

منطقه  بتوان با  اهتمام جمعی  و تفکیک و کمرنگ کردن مرزبندیها در حوزه های

اقتصاد منطقه ای از حوزه سیاسی  (که حداقل بصورت مقطعی اجتناب نا پذیر

می باشد)  به   بازگشت دوره های سربلندی  منطقه استرآباد   و همچنین حصول

    توسعه منطقه ای  امیدوار بود.

امری  که در اکثر قریب  به  اتفاق استانها  ( به زبانزدی  و  پیشتازی  کرمان 

اصفهان  یزد   شیراز  حتی مازندران و  ... )  محقق  و موفق بوده  و فرصتها

توانمندیها و  نیروهای موجود را - در راه تقابلات صرفا جریانی - به هرز نداده 

 و   فرصتها را به غیر واگذار نکرده  و  استان خود را آزمایشگاهی برای همه

  نوع  تغییرات !!  قرار نداده اند  و  برای نسل بعد از خود پاسخ  دارند  و ...

                                                                                                                                                               بامید آنروز